Rozvaděče

Před opravou

V průběhu opravy

Finální stav